Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

ZonneMaan Yoga                                                           

 

U dient zich ten laatste 24 uur van te voren af te melden als u geen les kan volgen.

Tijdens schoolvakanties worden er geen yogalessen gegeven.

Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt u mondeling, schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

U heeft respect voor uzelf en de andere deelnemers. In verband met de hygiƫne bij deelname aan yoga is bij voetproblemen het dragen van antislipsokken of turnschoenen verplicht. Iedere deelnemer gebruikt een eigen yogamat.


 

Aansprakelijkheid


ZonneMaan Yoga kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten voor, tijdens of na de les.

Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.

De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te kunnen verrichten.

Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd door de deelnemer.

ZonneMaan Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer voor, tijdens en na de les.


 

Lesgeld


Het lesgeld dient u vooraf te betalen op Rabobank Budel rekeningnummer : NL45 RABO 0335 9067 53  t.n.v. I.F. Perenboom.  BIC code :  Rabo NL 2U

U ontvangt een kaart voor 10 lessen van een uur. Wordt deze kaart ononderbroken gebruikt dan is de 11de les gratis.

Deze kaart is persoonsgebonden en drie maanden geldig.


 

Lessen inhalen


Gemiste lessen kunnen binnen een termijn van 2 weken na de gemiste les worden ingehaald in overleg met de docent.


 

Wijzigingen


ZonneMaan Yoga behoudt zich het recht  voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden, de lestijden, locatie en data te wijzigen.


 

Opzegging lidmaatschap


Opzegging is mogelijk op de 25e van elke maand. Dit dient minimaal 1 maand voorafgaand aan deze datum schriftelijk te geschieden, waarna u een bevestiging ontvangt. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met ZonneMaan Yoga.

Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.